ATRANKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis „Pušelė” skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms užimti. Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 Mokyklos pavadinimas – Šiaulių sanatorinis-lopšelis-darželis ,,Pušelė”, įstaigos kodas 190525664.

 Pareigybės pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

 Darbo krūvis – 0,75 etato (27 val. per savaitę).

 Darbo sutartis – neterminuota.

 Įdarbinimo pradžia – 2019 m. rugpjūčio 26 d.

 Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: 

  • Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis įgytas iki 2009 metų, ar  specialus vidurinis, įgytas iki 1995 metų išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.
  • Baigta ikimokyklinio  ugdymo  mokytojų rengimo programa.
  • IKT kompetencija;
  • Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Privalumas: pedagoginio darbo patirtis, buvusio darbdavio rekomendacija, kūrybiškumas, atskingumas.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai iki 2019m.  birželio 26  d. (imtinai) privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą.

Dokumentus pretendentai nurodytu adresu gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami kasdien nuo atrankos paskelbimo (9.00 iki 16.00 val.)

Adresas: Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis ,,Pušelė:” Z. Gėlės g. 6, LT-76330 Šiauliai eletroninis paštas: sld.pusele@splius.lt.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus asmeniškai informuojami apie atrankos datą, laiką, vietą ir numatomą trukmę.

Telefonas pasiteiravimui: (8 41) 523779.

ŠIAULIŲ SANATORINIS L-D „PUŠELĖ“
Įstaigos kodas 190525664
Mokymo kalba – lietuvių
Mokymo forma – dieninė

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Florina Varkalienė

Adresas – Z. Gėlės g. 6, Šiauliai
Telefonas – 8 (41) 523779
El. paštas – sld.pusele@splius.lt
Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė

2020 © Šiaulių sanatorinis l-d „Pušelė“