„Boružiukų “ ekperimentai ir kūrybinės veiklos

Ankstyvoje vaikystėje vaikai domisi ir stebi juos supančią aplinką, vykstančius reiškinius ir pokyčius. Ar vaikai susidomės aplinkui juos vykstančiais procesais, ar taps to proceso dalimi, priklauso nuo motyvacijos, smalsumo ir kūrybiškumo.
  „Boružiukų“  grupėje taikomos integralios STEAM metodikos veiklos. Jos įtraukia vaikus į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą, įgalina vaikų gebėjimų ugdymą gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. Eksperimentų ir kūrybinių veiklų metu vaikai tobulina savo mąstymo ir komandinio darbo įgūdžius, samprotauja, diskutuoja o svarbiausia – lavina vaizduotę, kūrybiškumą ir stiprina pasitikėjimo savimi jausmą.
Auklėtoja Irena Ručinskienė
Seen by Irena
 
 
 
 
 
 
Aa

ŠIAULIŲ SANATORINIS L-D „PUŠELĖ“
Įstaigos kodas 190525664
Mokymo kalba – lietuvių
Mokymo forma – dieninė

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Florina Varkalienė

Adresas – Z. Gėlės g. 6, Šiauliai
Telefonas – 8 (41) 523779
El. paštas – sld.pusele@splius.lt
Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė

2021 © Šiaulių sanatorinis l-d „Pušelė“