DARBUOTOJAI

VADOVAS

Florina Varkalienė

Gyvenimo aprašymas

PAREIGOS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA EL PAŠTAS.

TELEFONAS

Direktorė

Direktoriaus pareigybės aprašymas

  sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

DARBUOTOJAI

VARDAS PAVARDĖ PAREIGOS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA EL PAŠTAS.

TELEFONAS

Vaida Ušinskienė  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

   

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Rima Ručinskienė  

 

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtoja metodininkė  

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Audronė  Daukšienė  

 

Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja  

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Daina Bagdonavičienė  

 

Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja  

 

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

       
Lilija Šlinkšienė  

 

Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja  

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Palma Lėsutienė  

 

Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja  

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Irena Ručinskienė  

 

Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja  

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Danguolė Stonienė  

 

Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė  

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Vita Trijonienė  

 

 

Meninio ugdymo mokytoja

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Mokytoja metodininkė  

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Inga Šimkutė  

 

 

Judesio korekcijos pedagogė

Judesio korekcijos pedagogo pareigybės aprašymas

Mokytoja metodininkė  

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Ingrida Metrikienė  

 

Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja  

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Dalia Švažienė  

 

Vyriausioji buhalterė

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

  sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Rasa Šlenderienė  

 

Administratorė sekretorė

Administratoriaus sekretoriaus pareigybės aprašymas

   

sld.pusele.@splius.lt

8(41) 52 37 79

Kristina Sirutavičienė  

 

Ūkvedė

ūkvedzio pareigybės aprašymas

   

sld.pusele.@splius.lt

8 (41)  52 37 79

Audronė Kežienė  

 

 

Bendrosios praktikos slaugytoja

Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas

  sld.pusele.@splius.lt

8 (41)  52 37 79

Aurelija Mickutė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymas

   

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2020/01/14 | << ATGAL

ŠIAULIŲ SANATORINIS L-D „PUŠELĖ“
Įstaigos kodas 190525664
Mokymo kalba – lietuvių
Mokymo forma – dieninė

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Florina Varkalienė

Adresas – Z. Gėlės g. 6, Šiauliai
Telefonas – 8 (41) 523779
El. paštas – sld.pusele@splius.lt
Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė

2020 © Šiaulių sanatorinis l-d „Pušelė“