INFORMACIJA DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO

Mieli tėveliai,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“,  nuo  2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas lopšelyje-darželyje pradedamas organizuoti nuotoliniu būdu.

Nuo 2020 kovo 30 d.   sistemoje „Mūsų darželis“  rasite mūsų pedagogų parengtą savaitės ugdymo planą ir rekomenduojamas užduotis vaikams. Grupės auklėtoja  susisieks su  Jumis  (telefonu, Messenger‘iu, Facebook‘u ar kt.) ir  suteiks visa  informaciją  dėl užduočių atlikimo,  aptars kitus aktualius klausimus.
Iškilus klausimams, visada galite kreiptis į grupės auklėtoją,  direktoriaus pavaduotoją ugdymui Vaidą Ušinskienę  tel. 8 (675) 6423, direktorę Floriną  Varkalienę  tel. 8 (677) 8206.   Nurodytiems asmenims galite  rašyti  ir  per sistemos „Mūsų darželis“ vidines žinutes.

Sekite informacija sistemoje „Mūsų darželis“,  savo grupės Facebook paskyroje. Tikimės Jūsų geranoriškumo ir abipusio bendradarbiavimo.

Administracija

 
 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ SANATORINIS L-D „PUŠELĖ“
Įstaigos kodas 190525664
Mokymo kalba – lietuvių
Mokymo forma – dieninė

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Florina Varkalienė

Adresas – Z. Gėlės g. 6, Šiauliai
Telefonas – 8 (41) 523779
El. paštas – sld.pusele@splius.lt
Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė

2020 © Šiaulių sanatorinis l-d „Pušelė“