Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

2013 m. kovo 8 d. į sanatorinio lopšelio – darželio salę rinkosi  darželio bendruomenė. Čia vyko šventė „GIMTINĖS DELNUOS“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, kovo 11-ajai paminėti.  Siekiant išsaugoti savo tautiškumą, reikia ne tik supažindinti, gilinti ir plėsti vaikų žinias apie mūsų tautai brangias šventes, bet kartu jas gyvai ir džiugiai švęsti, sužinoti apie Lietuvos praeitį, pažinti gimtinę.  Šio renginio  tikslas – saugoti ir puoselėti tautinį bei kultūrinį tapatumą ir pasididžiavimą savo tėvyne Lietuva.

 

 

Iškilmingai skambant Lietuvos Respublikos himnui buvo pradėta šventė.  Lietuvo Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo programoje dalyvavo „Saulutės“, “Šypsenėlių“, “ABC“ grupių vaikučiai ir jų auklėtojos – Audronė Tamulytė, Audronė Daukšienė, Birutė Tamašauskienė. Vaikai deklamnavo daug eilėraštukų apie savo gimtąjį kraštą, padainavo graių dainelių.  Savo žiniomis ir gražia kalba šventės dalyvius nustebino „Saulutės“ grupės ugdytiniai – Jaunius ir Jokūbas. Jaunius papasakojo padavimą “Kaip kunigaikštis Gediminas Vilnių įkūrė“ , o Jokūbas – pasakojimą “Pilis ir piliečiai“.  Renginio programoje dalyvavę vaikai noriai atliko įvairias užduotis: konstravo Lietuvos vėliavą, žemėlapyje pažymėjo svarbiausius miestus, upes, kaimynines šalis, atrinko užrašus su deramais ir netinkančiais Lietuvos piliečiui poelgiais, žaidė nuotaikingus žaidimus su spalvomis, atitinkančiomis vėliavos spalvas, šoko tautinius šokius.
Šventę užbaigėme daina “Mes – saulės miesto vaikai“ ir pasidžiaugėme padėkomis už aktyvų dalyvavimą renginyje. 

ŠIAULIŲ SANATORINIS L-D „PUŠELĖ“
Įstaigos kodas 190525664
Mokymo kalba – lietuvių
Mokymo forma – dieninė

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Florina Varkalienė

Adresas – Z. Gėlės g. 6, Šiauliai
Telefonas – 8 (41) 523779
El. paštas – sld.pusele@splius.lt
Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė

2020 © Šiaulių sanatorinis l-d „Pušelė“