2019 m. gegužės 9 d. lopšelyje-darželyje vyko metodinė diena „Pedagogų patirtis siekiant užtikrinti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi sėkmę“, kurios tikslas – pristatyti Šiaulių sanatorinio  lopšelio-darželio „Pušelė“ pedagogų patirtį ir ugdymo galimybes, dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.  Į renginį atvyko 25 pedagogai iš kitų Šiaulių miesto lopšelių-darželių. Gerąja darbo patirtimi dalinosi  ir atviras ugdomąsias veiklas rodė direktorė Florina Varkalienė, judesio korekcijos pedagogė Inga Šimkutė-Karalevičienė, meninio ugdymo mokytoja Vita Trijonienė, logopedė Danguolė Stonienė, auklėtojos: Lilija Šlinkšienė, Irena Ručinskienė, Palma Lėsutienė, Rima Ručinskienė, Audronė Daukšienė, Daina Bagdonavičienė. Paskaitą apie Šiaulių  sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ pedagogų darbo patirtį  skaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Ušinskienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Ručinskienė. Renginyje dalyvavusios kolegės iš kitų lopšelių-darželių teigė, kad buvo parodytos puikios veiklos, kūrybingos pedagogės, daug gerų ugdymo  idėjų,  kurias  būtinai pritaikys savo darbe.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Ušinskienė