Dėl lopšelio-darželio reorganizavimo

PRANEŠIMAS

Apie  staigų reorganizavimą ir reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą 

 2021 m. kovo 08 d.

Šiauliai

Pranešame jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2021m. kovo 4 d. priėmė sprendimą Nr. T-71 „Dėl Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ reorganizavimo“ ir pritarė šių įstaigų reorganizavimui.

Pranešame, jog yra parengtas Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas). Pagal parengtą  Aprašą reorganizavime dalyvauja:

Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis „Pušelė“:

– teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

– buveinė: Z. Gėlės g. 6, LT-76330 Šiauliai;

– įstaigos kodas – 190525664;

– lopšelio-darželio savininkė – Šiaulių miesto savivaldybė. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba;

– duomenys  kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.   

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiburėlis“:

– teisinė forma – biudžetinė įstaiga,

– buveinė: Darbininkų g. 30, LT-76305 Šiauliai,

– įstaigos kodas – 190526613,

– lopšelio-darželio savininkė – Šiaulių miesto savivaldybė. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

– duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.  

Reorganizavimo būdas – Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis „Pušelė“ prijungiamas prie Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ ir baigia veiklą. Po reorganizavimo veiklą tęsia Šiaulių lopšelis-darželis „Žiburėlis“, kuriam nuo Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė išregistravimo iš Juridinių asmenų registro momento pereina visos reorganizuoto Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ teisės ir pareigos.

Su reorganizavimo sąlygomis (Aprašu), po reorganizavimo veiksiančio Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ nuostatais (nuostatai dėl reorganizavimo nebus keičiami), reorganizavime dalyvaujančių  Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti įstaigos buveinėje adresu Z. Gėlės g. 6, LT-76330 Šiauliai , darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. 

 

 

ŠIAULIŲ SANATORINIS L-D „PUŠELĖ“
Įstaigos kodas 190525664
Mokymo kalba – lietuvių
Mokymo forma – dieninė

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Florina Varkalienė

Adresas – Z. Gėlės g. 6, Šiauliai
Telefonas – 8 (41) 523779
El. paštas – sld.pusele@splius.lt
Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė

2021 © Šiaulių sanatorinis l-d „Pušelė“