Savaitė be patyčių

Šiaulių sanatoriniame lopšelyje – darželyje „Pušelė“ 2013 m. kovo 18-22 dienomis vyko „Savaitė be patyčių“. Vaikai veiklos metu buvo skatinami tarpusavy bendraujant elgtis draugiškai, mokėti pasidalinti žaislais, neužgauti draugą. Buvo  diskutuojama ar svarbu yra turėti draugą, kaip reikia susipažinti, ką reikia daryti, kad išsaugotume draugystę. Kiekvienos grupės vaikai salėje piešė plakatą  „Būk mano draugas“, kuriuose atsispindi vaikųdraugiškumas, žaidimai su draugais, ir kaip svarbu turėti draugą. Baigę piešti plakatus, pakabinome juos ant sienos ir toliau tęsėsi šventę. Vaikai deklamavo eilėraščius, skaičiuotes apie draugystę, žaidė žaidimus. Buvome pakviesti į lopšelio – darželio „Klevelis“ parodą „Būk mano draugas“. Vaikai nešėsi nupieštą savo plakatą, jį pristatė, pasakojo ką jame nupiešė. Taip buvo įprasminta šios savaitės tema.  

Parengė socialinė pedagogė Irena Ručinskienė

ŠIAULIŲ SANATORINIS L-D „PUŠELĖ“
Įstaigos kodas 190525664
Mokymo kalba – lietuvių
Mokymo forma – dieninė

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Florina Varkalienė

Adresas – Z. Gėlės g. 6, Šiauliai
Telefonas – 8 (41) 523779
El. paštas – sld.pusele@splius.lt
Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė

2020 © Šiaulių sanatorinis l-d „Pušelė“